Creaties

Wat is FictualArt?

FictualArt is een website waar verschillende kunstvormen in de vorm van sieraden, collages, schilderwerken, kortverhalen of gedichten de ruimte die ze verdienen met elkaar delen.

De werkwijze

Een schril contrast met één van mijn favoriete musea, het Museum Insel Hombroich in Holzheim bij Düsseldorf, waar onder geen enkel kunstwerk vermeld staat wie de maker is of welk verhaal erachter schuilt.      Informatie die ik niet echt belangrijk vind.

Voor FictualArt combineer ik echter doelbewust het visuele met het geschrevene. Meestal vertrek ik van een zelf vervaardigd sieraad of een collage en schrijf ik er een tekst bij. Dat kan een kortverhaal zijn of een gedicht. Soms net andersom. De driedimensionale werken ontstaan beroepshalve of creëer ik bij wijze van ontspanning. De meeste teksten hebben een autobiografische oorsprong.

Interesse? Neem dan zeker contact op.

Contacteer Nico

Fictualart