NIEUWSFLITS !!!

HUMAN O.I.D

Verslag door Henri Ghislain, onze reporter in Legnica (Polen), 23/03/2162

Niemand van ons hoeft eraan herinnerd te worden dat na de twee laatste pandemieën (Covid-26 en Covid-154), die tussen 2026 en 2154 bijna de hele wereldbevolking vernietigden, een coalitie van robots aan de macht kwam. Door mensen gemaakte robots die werden gebruikt om mensen te helpen bij de productie van goederen en het in stand houden van de macht. De robots vulden het vacuüm op dat was achtergelaten door de bijna uitgeroeide menselijke bevolking. In 2155 ontwikkelden kunstmatig intelligente robots het “Human Object Identification Device”, beter bekend als “HUMAN O.I.D.” Tijdens recente archeologische opgravingen in Polen heeft een team onder leiding van Dr. Michal Slodkowski (Polen) en Dr. Zenon Ernest (België), een dergelijk HUMAN O.I.D apparaat ontdekt en gerestaureerd. Om de macht te behouden was het voor de Robotcoalitie van essentieel belang om vast te stellen of hun subjecten een volledig kunstmatige intelligentie hadden of een trans-intelligentie die een kunstmatig brein en menselijke empathie combineerde. De stekker van het apparaat kon in het subject worden gestoken zodat de HUMAN O.I.D de opgeslagen gegevens kon analyseren. Wanneer het apparaat zijn onderzoek had voltooid, ging er automatisch een doos open, waarin een hart werd onthuld, wanneer het subject nog menselijke empathie had en bijgevolg als potentieel subversief en gevaarlijk werd beschouwd. Gelukkig voor ons, overgebleven mensen, waren de robots die onze voorouders ontwierpen, gebouwd naar ons evenbeeld en dus onvolmaakt. De hardware van de robots aan de macht begon uiteindelijk te crashen, waardoor ze zichzelf en elkaar elektrocuteerden. Nogal menselijk, durf ik te zeggen …. De opgegraven HUMAN O.I.D die in Polen werd ontdekt, zal in de zeer nabije toekomst aan de wereldpers worden voorgesteld.